Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.1 PO IG

Szanowni Państwo,

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu oraz Polska Agencja   Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.1 PO IG, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2013 r. w godz. 10.00-13.50, w Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przy ul. Smoczej 27 w Warszawie.

Przebieg spotkania (z wyjątkiem sesji pytań i odpowiedzi) będzie również transmitowany on-line na stronach internetowych: www.rif.fund.org.pl, www.fund.org.pl oraz www.web.gov.pl/transmisja

 

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 28 czerwca 2013 r.
do godz. 14.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe) formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer fax. 22-838-02-61 lub skan zgłoszenia na adres e-mail:
joanna.dzielak@fund.org.pl.

 

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 28.06.2013 r.

 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 01.07.2013 r.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Fundacji pod nr tel. 22-838-32-11 wew. 165.

 

Organizator spotkania:

 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa,

 tel./fax (22) 838 02 61,

 e-mail: biuro@fund.org.pl, www.fund.org.pl, www.rif.fund.org.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

 

Program spotkania pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy pobierz plik

 

  • data: 2013-06-20

 

 

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.1 PO IG, które odbędzie się w dniu 8 maja 2013 r. w godz. 10.00-13.50,             
w Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przy ul. Smoczej 27 w Warszawie.

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu oraz

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu:

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

8 maja 2013 r.

    

Przebieg spotkania (z wyjątkiem sesji pytań i odpowiedzi) będzie również transmitowany on-line na stronach internetowych: www.rif.fund.org.pl, www.fund.org.pl oraz  www.web.gov.pl/transmisja

 

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 6 maja 2013 r.
do godz. 14.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego              i odesłanie pod numer fax. 22-838-02-61 lub skan zgłoszenia na adres e-mail:
joanna.dzielak@fund.org.pl. Przesłany formularz zgłoszeniowy powinien zawierać pieczątkę firmową, podpis oraz imienną pieczątkę uczestnika spotkania. W przypadku braku pieczątki imiennej wymagany jest czytelny podpis uczestnika spotkania.

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 6.05.2013 r.

 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 7.05.2013 r.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Fundacji pod nr tel. 22-838-32-11 wew. 165.

Organizator spotkania:

 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa,

 tel./fax (22) 838 02 61,

 e-mail: biuro@fund.org.pl, www.fund.org.pl, www.rif.fund.org.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

 

Program spotkania pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy pobierz plik

 

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.1 PO IG

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 8.1 PO IG, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2012 roku w godz. 10.00-14.30, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.
  

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu
oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1
„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
14 listopada 2012 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 listopada 2012 r. w godz. 10.00-14.30, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

Przebieg spotkania będzie również transmitowany on-line na stronach internetowych: www.rif.fund.org.pl, www.fund.org.pl oraz  www.web.gov.pl/transmisja

Na spotkaniu omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące Działania 8.1 PO IG, tj. podstawowe wymogi formalne związane z ubieganiem się o wsparcie w ramach Działania 8.1, kryteria oceny merytorycznej obligatoryjnej oraz oceny merytorycznej fakultatywnej.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 12 listopada 2012 r. do godz. 15.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer fax. 22-838-02-61 lub skan zgłoszenia na adres e-mail: iwona.pawlak@fund.org.pl. Przesłany formularz zgłoszeniowy powinien zawierać pieczątkę firmową, podpis oraz imienną pieczątkę uczestnika spotkania. W przypadku braku pieczątki imiennej wymagany jest czytelny podpis uczestnika spotkania.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 12.11.2012 r.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 13.11.2012 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Fundacji pod nr tel. 22-838-32-11 wew. 164.

Organizator spotkania:
 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa,
 tel./fax (22) 838 02 61,
 e-mail: biuro@fund.org.pl, www.fund.org.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program spotkania pobierz plik
Formularz zgłoszeniowy pobierz plik

 

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.