Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Działanie 8.2 POIG - zamknięcie naboru wniosków w ramach III rundy aplikacyjnej

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków do Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem

23 października br. W ramach Działania wpłynęły 604 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 314.374.261,12 zł.

  • data: 29.10.2009

Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG runda III w roku 2009

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.), ogłasza III rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2009 r. w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla głównej lokalizacji projektu w terminie: od 5 października 2009 r. do 23 października 2009 r.

 Uwaga!: Instytucja Wdrażająca (PARP) może zamknąć nabór wniosków przed dniem 23 października 2009 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP oraz stronach internetowych poszczególnych RIF. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.

więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/747

  • data: 22.09.2009

Konkurs PARP dla Beneficjentów działań 8.1 i 8.2 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza beneficjentów działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do udziału w Konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na innowacyjną e-usługę i innowacyjną technologię B2B.

http://www.web.gov.pl/konkursy/162_244_konkursy-na-e-usluge-i-wspolprace-b2b.html

  • data: 07.08.2009

Działanie 8.1 oraz 8.2 POIG - dyżur telefoniczny eksperta

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z dużym zainteresowaniem dot. działania 8.1 i 8.2 PO IG w dniach 9, 10, 13, 14 i 15 lipca br. w godzinach 10:00-16:00 pod numerem telefonu 0-22 432 71 57 zostanie uruchomiony dodatkowy dyżur eksperta, podczas którego zainteresowani będą mogli uzyskać informacje dot. zasad ubiegania się o wsparcie w ramach ww. działań. Dyżur będzie pełniony przez eksperta z Regionalnej Instytucji Finansującej dla woj. świętokrzyskiego – Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach.

  • data: 08.07.2009

Zamknięcie naboru wniosków do Działania 8.2 POIG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej do Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 3 lipca br. W ramach Działania wpłynęły 323 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 170.789.174.59 zł.

  • data: 07.07.2009

Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 PO IG (I runda w 2009 roku)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listy rankingowe wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 roku.

więcej:  http://www.parp.gov.pl/index/more/9961

  • data: 30.06.2009

Nabór wniosków do działania 8.2 POIG w roku 2009 - runda II
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza II rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach  Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" PO IG. Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibieRegionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla siedziby Wnioskodawcy w w terminie: od 15 czerwca 2009 r. do 3 lipca 2009 r.

Uwaga ! Instytucja Wdrażająca (PARP) może zamknąć nabór wniosków przed dniem 3 lipca 2009 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP oraz stronach internetowych poszczególnych RIF. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.

więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/more/9529

  • data: 02.06.2009

Działanie 8.1, 8,2 POIG - nabór ekspertów

Uprzejmie informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny nabór kandydatów na ekspertów zewnętrznych oceniających projekty w ramach Działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" oraz Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.parp.gov.pl/index/more/9338

Zamknięcie naboru wniosków do Działania 8.2 POIG - I runda 2009 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków do działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 3 kwietnia br. W ramach Działania wpłynęło 376 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 179.157.043,67 zł.

  • data: 07.04.2009

« poprzednia strona   następna strona »

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.