Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Nabór wniosków i dokumentacje

Regulacje programowe http://poig.parp.gov.pl/index/index/747

Dokumentacja http://poig.parp.gov.pl/index/index/748

Regulacje programowe http://bip.parp.gov.pl/index/index/1192

Generator wniosków

http://poig.parp.gov.pl/index/index/749

Pytania i odpowiedzi

http://www.web.gov.pl/bazy-wiedzy/4_37_baza-pytan-i-odpowiedzi-do-dzialania-8-2-nabor-w-2011-r.html

Komunikaty

http://poig.parp.gov.pl/index/index/773

Generator wniosków o płatność

http://www.poig.gov.pl/DOKUMENTY/WZORY_DOKUMENTOW/Strony/Wzorydokumentow.aspx?zakladka=3#

 

Inne przydatne informacje

Portal Funduszy Europejskich Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - http://www.poig.gov.pl

Wspieramy e-Biznes - http://www.web.gov.pl

Portal Innowacji http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw http://ksu.parp.gov.pl/pl

Promocja Postaw Proinnowacyjnych http://www.ppp.pi.gov.pl/ppp/chapter_86103.asp

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine

Ministerstwo Sprawiedliwości-Krajowy Rejestr Sądowy https://ems.ms.gov.pl/

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.