Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Bezpłatne seminarium informacyjne PO IG Działanie 1.4„Wsparcie projektów celowych ”

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają Beneficjentów POIG 1.4  na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone rozliczaniu projektów o dofinansowanie w ramach działania:

BEZPŁATNE SEMINARIUM INFORMACYJNE
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4
„Wsparcie projektów celowych ”
19 marca 2012r.

Seminarium odbędzie się w dniu 19 marca 2012 r. w godz. 10.00-14.30, w Centrum Konferencyjnym Zielna  ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, sala Europa na VI piętrze.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane są do dnia 09.03.2012 do godz. 14.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem  proszone są o czytelne (komputerowe) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer fax. 22-838-02-61.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń,  tj. przed 09.03 br.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail w dniu 09.03.2012 godz. 15:00.

Ponadto proszę o zapoznanie się z zapisami Państwa Umowy o dofinansowanie (wzór dostępny na stronie PARP) oraz instrukcji wypełniania wniosku w Generatorze wniosków o płatność.

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Organizator spotkania: FUNDACJA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel./fax. (22) 838 02 61,  e-mail: biuro@fund.org.pl, www.fund.org.pl

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.