Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

Harmonogram składania wniosków w 2014 r.

 

Działanie/ poddziałanie Data ogłoszenia konkursu Data rozpoczęcia naboru Termin ukończenia naboru
8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b  30 grudnia 2013 r.  

 

13 stycznia 2014 r.  

24 stycznia 2014 r.  

 

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.