Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu 8.2 PO IG – 20.I.2014

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Termin: 20 stycznia 2014 r.

Miejsce: Warszawa, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27.

 

Tematyka spotkania:

Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących działania 8.2 PO IG:
podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie,
na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości,
wydatki kwalifikowane,
kryteria oceny wniosków,
procedura aplikacyjna.

 

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 16 stycznia 2014 r. do godz. 14.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer fax 22-838-02-61 lub przesłanie skanu zgłoszenia na adres poczty elektronicznej:

malgorzata.puterman@fund.org.pl.

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 16.01.2014 r.

 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej do dnia 16.01.2014 r.

 

Zapraszamy na transmisję on-line w dniu spotkania.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Fundacji pod nr tel. 22 636 29 72.

 

Organizator spotkania: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel./fax (22) 838 02 61, e-mail: biuro@fund.org.pl, www.rif.fund.org.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.