Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

Nabór wniosków do poddziałania 5.4.1 PO IG – konkurs przedłużony.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła przedłużenie konkursu projektów w ramach Poddziałania 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

Nabór wniosków został przedłużony do dnia 06.08.2013 r, w dniu zamknięcia naboru do godziny 16:30.

 

Nabór wniosków do poddziałania 5.4.1 PO IG – konkurs w 2012 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs projektów w ramach Poddziałania 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w trybie ciągłym począwszy od 4 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

PARP będzie mogła zamknąć nabór wniosków przed dniem 31 grudnia 2012 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120% wyznaczonej alokacji (tj. 35 mln zł). Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji.

Rejestracji wniosku w „Generatorze wniosków” będzie można dokonać do godziny 16:30 ostatniego dnia konkursu

więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/636

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.