Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

Program Rozwoju Przedsiębiorstw
2003/004-379/05.04-01

Wsparcie może być przyznane:
Małym i średnim przedsiębiorcom, posiadającym siedzibę na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Dofinansowane zostaną:
Usługi doradcze, świadczone przez wykonawców akredytowanych przez PARP związane z rozwojem przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego konkurencyjności. W przypadku wybranych usług dopuszcza się możliwość ich realizacji przez wykonawców spoza listy podmiotów akredytowanych. Dotacje będą dotyczyć takich działań jak: przygotowanie planów inwestycyjnych, określenie pozycji firmy na rynku czy też tworzenie strategii rozwoju. W ramach Programu Rozwój Przedsiębiorstw dofinansowanie obejmuje jedynie usługi doradcze.

Wielkość wsparcia:
a. Minimalna kwota wsparcia na projekt: 500 EUR
b. Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 5.000 EUR
c. Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 50%


Terminy składania wniosków:
Wyznaczono następujące terminy składania wniosków: 9 września, 3 października, 21 listopada 2005 r., 16 stycznia 2006 r. do godz. 15.00. Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy.

Więcej informacji o programie


Poniżej prezentujemy listę firm, które otrzymały wsparcie z programu: Program Rozwoju Przedsiębiorstw w woj. mazowieckim.


Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych
2003/004-379/05.04-02

Wsparcie może być przyznane:
Małym i średnim przedsiębiorcom, posiadającym siedzibę na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego.

Dofinansowane zostaną:
Usługi doradcze, świadczone przez wykonawców akredytowanych przez PARP, związane z rozwojem eksportu przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego konkurencyjności na rynkach zagranicznych. W przypadku wybranych usług dopuszcza się możliwość ich realizacji przez wykonawców spoza listy podmiotów akredytowanych. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa, które skorzystają z usług doradczych, takich jak: planowanie eksportu oraz rozwój produktów eksportowych, rozwój umiejętności związanych z marketingiem eksportowym, rozpoczęcie działań eksportowych.

Wielkość wsparcia:
a. Minimalna kwota wsparcia na projekt: 500 EUR b. Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 10.000 EUR
c. Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 50%

Terminy składania wniosków:
Wyznaczono  następujące terminy składania wniosków:  2 września, 24 października, 18 listopada 2005 r., 2 stycznia 2006 r. do godz. 15.00. Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy.

Więcej informacji o programie


Poniżej prezentujemy listę firm, które otrzymały wsparcie z programu: Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych w woj. mazowieckim.

Program Technologie Informatyczna dla Przedsiębiorstw
2003/004-379/05.04-03

Wsparcie może być przyznane:
Małym i średnim przedsiębiorcom, posiadającym siedzibę na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego.

Dofinansowane zostaną:
Usługi doradcze świadczone przez wykonawców akredytowanych przez PARP dotyczące wdrażanej nowoczesnej technologii informatycznej na każdym poziomie jej projektowania wyboru oraz implementacji. Działania, które mogą być dofinansowane w ramach tego programu to m.in. audit technologiczny, tworzenie aplikacji dla programów informatycznych, tworzenie baz danych, lokalnych sieci, stron internetowych, identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie technologii informatycznych. Dotacja w ramach tego programu nie dotyczy zakupu oprogramowania, komputerów czy licencji, obejmuje jedynie usługi doradcze.

Wielkość wsparcia:
a. Minimalna kwota wsparcia na projekt: 500 EUR
b. Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 10.000 EUR
c. Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 50%

Terminy składania wniosków: Wyznaczono 5 terminów składania wniosków: 22 sierpnia, 12 września, 14 października, 19 grudnia 2005 r., 30 stycznia 2006 r. do godz. 15.00. Gdzie złożyć wniosek: Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy.

Więcej informacji o programie


Poniżej prezentujemy listę firm, które otrzymały wsparcie z programu: Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw w woj. mazowieckim.FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH
2003 SSG 2003/004-379/05.02

Wsparcie może być przyznane:
Małym i średnim przedsiębiorcom, posiadającym siedzibę w Polsce.

Projekty muszą być umiejscowione w jednym z 14 województw: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie.

Dofinansowane zostaną:
Inwestycje dotyczące realizacji kwalifikowanych działań związanych ze wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstwa i uwzględniających przede wszystkim wdrożenie nowych technologii i odnowienie parku maszyn związanych z kluczową działalnością produkcyjną i usługową przedsiębiorcy. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych ma na celu zwiększenie efektywności i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym. Proces ten może zostać przedsiębiorcom ułatwiony poprzez współfinansowanie projektów wdrażających nowe technologie. Firmy mogą uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na wymianę sprzętu związanego z główną działalnością produkcyjną i usługową firmy.

Wielkość wsparcia: a. Minimalna kwota wsparcia na projekt: 2.000 EUR b. Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 50.000 EUR
c. Ponadto, wsparcie nie może przekroczyć:
- 30% kwalifikowanych kosztów kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Warszawa lub Poznań
- 40% kwalifikowanych kosztów kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot
- 50% kwalifikowanych kosztów kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie innym niż wyżej wymienione

Terminy składania wniosków:Wyznaczono 2 terminy przyjmowania wniosków w 2005 r.: do 7 października i 9 grudnia oraz 1 termin w 2006 r. do 3 lutego do godziny 15:00.Gdzie złożyć wniosek:
Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Więcej informacji o programieInformacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.