Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Listy rankingowe projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy Działania 6.1 w 2010r.

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na swojej stronie prezentuje zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą listę rankingową projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy aplikacyjnej 2010 dla Działania 6.1 „Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/19790

 

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 6.1 „Paszport do eksportu”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące działania 6.1 „Paszport do eksportu”, które odbędzie się w dniu 24  lutego  2011 r. w Warszawie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a rejestracja uczestników prowadzona będzie do 22 lutego 2011 r. Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej PARP.

więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/19808

 

Zamknięcie naboru wniosków do działania 6.1 PO IG III runda w roku 2010

21 października 2010 r.

Zamknięcie naboru wniosków do działania 6.1 PO IG III runda w roku 2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż nabór wniosków w ramach III rundy aplikacyjnej do Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 8 października 2010 r.

W ramach Działania 6.1 POIG do Regionalnych Instytucji Finansujących wpłynęło łącznie 1 010 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 60 173 373, 14 zł, w tym: 701 wniosków o dofinansowanie w ramach I Etapu na łączną kwotę 6 847 870, 43 zł, oraz 309 wniosków o dofinansowanie w ramach II Etapu na łączną kwotę 53 325 502,71 zł.

 

Listy rankingowe projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy Działania 6.1 w 2010 r.

14 września 2010 r.

Listy rankingowe projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy Działania 6.1 w 2010 r.

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na swojej stronie prezentuje zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą listę rankingową projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej 2010 dla Działania 6.1 „Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

 

Działanie 6.1 PO IG - ogłoszenie III rundy aplikacyjnej w roku 2010

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 6 września 2010 r. na stronie internetowej PARP została ogłoszona III runda aplikacyjna wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Działania 6.1 POIG "Paszport do eksportu" w roku 2010.

Zamknięcie naboru wniosków złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej Działania 6.1 PO IG w 2010 r.

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej w 2010 r. do Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 21 czerwca br.

 

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy Działania 6.1 w 2010 r.

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na swojej stronie internetowej prezentuje listę rankingową projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy aplikacyjnej  w 2010 r. dla Działania 6.1 „Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

Nabór wniosków do działania 6.1 PO IG runda II w roku 2010

17 maja 2010 r.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.), ogłasza II rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2010 r. w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.
 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla siedziby Wnioskodawcy w terminie: od 31 maja 2010 r. do 18 czerwca 2010 r.

Uwaga: Instytucja Wdrażająca (PARP) może zamknąć nabór wniosków przed dniem 18 czerwca 2010 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120% alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP oraz stronach internetowych poszczególnych RIF. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.

Więcej:http://poig.parp.gov.pl/index/more/15630

następna strona »

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.