Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Przydatne linki

 

Nabór wniosków i dokumentacje
Nabór wniosków: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1924
Dokumentacja: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1925
Regulacje programowe: http://bip.parp.gov.pl/index/index/1192
Generator Wniosków:  https://poig61.parp.gov.pl
Pytania i odpowiedzi:  http://poig.parp.gov.pl/index/index/924
Komunikaty:  http://poig.parp.gov.pl/index/index/911
Generator wniosków o płatność:  http://www.poig.gov.pl/DOKUMENTY/WZORY_DOKUMENTOW/Strony/Wzorydokumentow.aspx?zakladka=3

Inne przydatne informacje:

Portal Funduszy Europejskich Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: http://www.poig.gov.pl

Wspieramy e-Biznes: http://www.web.gov.pl

Portal Innowacji: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw:  http://ksu.parp.gov.pl/pl

Promocja Postaw Proinnowacyjnych:  http://www.ppp.pi.gov.pl/ppp/chapter_86103.asp

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej: http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Ministerstwo Sprawiedliwości-Krajowy Rejestr Sądowy: https://ems.ms.gov.pl/

 

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.