Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

 


INFORMACJE ARCHIWALNE

PHARE 2003 dla małych i średnich przedsiębiorstw.


Mamy przyjemność poinformować Państwa, że została uruchomiona ostatnia edycja programu przedakcesyjnego PHARE 2003. W porównaniu do funduszy strukturalnych budżet dotacji PHARE 2003 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest dużo mniejszy, w zamian za to wymagania stawiane wnioskodawcom są łagodniejsze niż w  programie „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”.
PHARE 2003 został podzielony na: program krajowy i program regionalny.

Program krajowy jest kontynuacją wcześniejszej edycji PHARE 2002. Realizowany będzie na terenie całej Polski. Pomoc jest przeznaczona na inwestycje i usługi doradcze. Zainteresowani przedsiębiorcy powinni składać osobne wnioski do każdego z niżej wymienionych programów PHARE 2003. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa, które skorzystają z usług doradczych firm akredytowanych przez PARP.
Pogram Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie.
Wsparcie na doradztwo
Wsparcie na inwestycje

Program Ścieżki od innowacji do biznesu
Wsparcie na doradztwo
Wsparcie na inwestycje


Program regionalny jest kontynuacją zeszłorocznych programów regionalnych współfinansowanych ze środków funduszu PHARE 2002, przy czym poszczególne programy wdrożone będą tylko w niektórych województwach. W ramach tego programu przewiduje się 3 rodzaje dotacji na usługi doradcze oraz dotacje na inwestycje. W przypadku dotacji na doradztwo dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa, które skorzystają z usług doradczych firm akredytowanych przez PARP.
Program Rozwoju Przedsiębiorstw
Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych
Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw
Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

« poprzednia strona

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.