Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

PHARE 2002 – program zakończony
 
Ewaluacja sektorowego komponentu MSP Phare 2002 – zrealizowane umowy w skali kraju
 
Fundusz Wsparcia na Doradztwo
 
Wstęp do Jakości
1877 wniosków
Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie
87 wniosków
Dostęp do innowacyjnych usług doradczych
74 wnioski
Ścieżki od innowacji do biznesu
11 wniosków
Finansowanie dla wzrostu
9 wniosków

Podpisano 1205 umów dotacji na FWnD na kwotę 3 680 000 EUR w tym:

  • 16 - Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie
  • 1167 – Wstęp do jakości
  • 20 – Dostęp do innowacyjnych usług doradczych
  • 1 – Ścieżki od innowacji do biznesu
  • 1 – Finansowanie dla wzrostu
Nakłady:
Całkowity budżet FWnD – 4 000 000 EUR
  • 3 000 000 EUR środki Phare
  • 1 000 000 EUR polskie środki publiczne

Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
 
Liczba złożonych wniosków w ramach KFDI - 2254
Podpisano 679 umów dotacji na KFDI na kwotę 12 742 000 EUR
 
Nakłady:
Całkowity budżet KFDI – 13 870 000 EUR
  • 8 000 000 EUR środki Phare
  • 5 870 000 EUD polskie środki publiczne

Przedstawione powyżej dane pochodzą z Raportu końcowego pn. "Ewaluacja ex-post sektorowego komponentu MSP Phare 2002 SSG  (PL2002/000-580.06.02 Sektorowy program wsparcia MSP oraz innowacyjności)" opracowany przez  konsorcjum Pentor Research International i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz zewnętrznych ekspertów, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007
 
więcej na stronie internetowej http://www.parp.gov.pl/index/more/778
Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych umozliwia małym i średnim przedsiębiorstwom współfinansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu wprowadzenie innowacyjności.

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.