Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Wielkość wsparcia może wynosić do 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i nie może przekroczyć 600 tys. PLN. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 85 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, że wnioskowana kwota wsparcia nie przekracza 80 tys. PLN. W przypadku ubiegania się o dotację przekraczającą 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w kwocie do 80 tys. PLN, przez wspólników spółki cywilnej, kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika tej spółki cywilnej. Suma wydatków kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż 20 tys. PLN.

 

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.