Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Budżet i poziom dofinansowania

Alokacja finansowa na działanie ogółem

81 916 703 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie

69 629 198 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie

12 287 505 euro

Kwota dofinansowania projektu realizowanego w ramach Działania 6.1:

  • nie może przekroczyć 10 000,00 PLN dla jednego przedsiębiorcy na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania Planu rozwoju eksportu, przy czym maksymalna intensywność wsparcia na te wydatki wynosi 80,00%;
  • nie może przekroczyć 400 000,00 PLN dla jednego przedsiębiorcy na pozostałe wydatki kwalifikowalne, przy czym maksymalna intensywność wsparcia na te wydatki wynosi 75,00%.


Wsparcie udzielone w ramach działania 6.1 stanowi pomoc de minimis.

Pełna dokumentacja dla Działania 6.1

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.