Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

Budżet Działania wynosi: 1 420 000 000 EUR, w tym 1 207 milionów EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 213 milionów EUR z budżetu państwa

Intensywność wsparcia wynosi od 30% do 70% wydatków kwalifikowanych zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013.

Wartość wydatków kwalifikowanych nie może być niższa niż 8 mln zł i nie może przekraczać kwoty 160 mln zł.

Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 2,4 mln zł

Maksymalna kwota wsparcia:

  • na część inwestycyjną wynosi 40 mln zł,
  • na doradztwo dla MSP wynosi 1 mln zł,
  • na część szkoleniową wynosi 1 mln zł,

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.