Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

W ramach Działania wspierane będą projekty inwestycyjne spełniające kryteria Działania, w tym stanowiące ich uzupełnienie, działania o charakterze szkoleniowym i doradczym w zakresie stosowania nowych rozwiązań technologicznych.

Przedmiotem projektu musi być nowa inwestycja dotycząca:

  • utworzenia nowego przedsiębiorstwa, lub

  • rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa, lub

  • dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, lub

  • dokonywania zasadniczej zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa,

Przedmiotu projektu nie może stanowić nabycie wyłącznie udziałów/akcji przedsiębiorstwa

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.