Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Wsparcie skierowane jest do mikro - i małych przedsiębiorstw, posiadających siedzibę na terytorium RP, a w przypadku osób fizycznych - miejsce zamieszkania na terenie RP, prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok lub 2 lata od daty rejestracji Wnioskodawcy w KRS lub rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z EDG lub CEIDG.

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.