Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Cel Działania 8.2 PO IG

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorców przyjęto, że celem Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej.

Zgodnie z założeniem zawartym w dokumencie „Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013” w zmieniającej się gospodarce komunikacja elektroniczna w coraz większym stopniu staje się niezbędnym warunkiem prowadzenia efektywnej współpracy z partnerami na całym świecie. Dodatkowo zastosowanie technologii teleinformatycznych do komunikacji między przedsiębiorcami prowadzi do znaczącego usprawnienia ich działalność, zmniejszenia kosztów jej prowadzenia, jak również pozwala nawet niewielkim podmiotom rozszerzać krąg odbiorców w stopniu niewyobrażalnym w tradycyjnej gospodarce. Odpowiednia reakcja polskiej gospodarki na te zjawiska stanowi ogromną szansę, której zlekceważenie może spowodować trudne do odrobienia zapóźnienia.

Wdrażanie ICT (tzw. Information and Communication Technologies - technologii informacyjnych i komunikacyjnych) w przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw oraz między przedsiębiorstwami (tzw. Business–to-Business - B2B) jest w coraz większym stopniu stosowane zarówno na europejskim, jak i globalnym rynku. Szerokie wprowadzenie go wśród polskich przedsiębiorstw jest niezbędne, jeśli mają one efektywnie współpracować z europejskimi partnerami. Szczególnie istotne jest stymulowanie tej formy współpracy z partnerami biznesowymi wśród mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którym stwarza ona szansę udziału w rynkach o zasięgu ponadregionalnym, jednocześnie znacząco zmniejszając koszty produkcji i dystrybucji.

W związku z tym spodziewanym rezultatem Działania jest zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów zarządzania przedsiębiorstwami, wprowadzanie do przedsiębiorstw nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych opartych na ICT, otwarcie nowych, elektronicznych kanałów dystrybucji, umożliwienie świadczenia usług zdalnych przez przedsiębiorstwa drogami elektronicznymi oraz zwiększenie stopnia współpracy między przedsiębiorstwami.

W związku z powyższym zaprojektowane Działanie stanowi bodziec do optymalizacji procesów w polskich przedsiębiorstwach i dostosowania ich do standardów stosowanych w gospodarce opartej na wiedzy.

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.