Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Stymulowanie rozwoju rynku e-usług poprzez wsparcie mikro- oraz małych przedsiębiorstw, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji(w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność na podstawie pierwszego wpisu do EDG). Dofinansowywaniem objęte zostaną projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług.

* Dofinansowanie nie może być udzielone na projekty mające na celu świadczenie usług hostingu oraz rejestracji i utrzymania domen internetowych.

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.