Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Celem Działania 6.1 Paszport do eksportu jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową. Działanie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MSP planujących rozpoczęcie lub rozwój działalności eksportowej prowadzących działalność i mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osób fizycznych - posiadających miejsce  zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Działanie 6.1 przyczyni się do wzrostu liczby przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową. Poprzez udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych działanie będzie miało wpływ na promocję polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym.

Działanie 6.1 pozwoli uczestniczącym w nim przedsiębiorcom na:
− zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży,
− zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami,
− zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.