Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na II konkurs w 2011 roku w ramach Działania 8.1 PO IG.

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na II konkurs w 2011 roku w ramach Działania 8.1 PO IG.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzony w dniach od 14 listopada 2011 r. do 16 grudnia 2011 r. złożono 746 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 326 468 597,13 PLN, co stanowi 241,59 % kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs w 2011 r. tj. 135 131 750,00 PLN.

II konkurs w 2011 r. w ramach działania 8.1 PO IG

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła II konkurs w 2011 r. w ramach działania 8.1 PO IG. Szczegółowa treść ogłoszenia konkursu wraz z dokumentacją została opublikowana na stronie internetowej Agencji.

więce

 

Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG - drugi konkurs w roku 2011.

Uprzejmie  informujemy, iż w bieżącym roku zaplanowano drugi nabór wniosków do działania 8.1 POIG. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane w dniu 31 października 2011r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 14 listopada 2011r. do 16 grudnia 2011r.

więcej informacji:

http://poig.parp.gov.pl/index/more/23592

 

Działanie 8.1 POIG – rozstrzygnięcie konkursu - I runda w 2011 r.

Uprzejmie informujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Na stronie internetowej PARP zamieszczono listę wniosków rekomendowanych przez Instytucję Zarządzającą do dofinansowania w ramach I rundy w 2011 roku w Działaniu 8.1 PO IG. Dofinansowanie otrzymają 122 projekty na łączną kwotę 57,44 mln zł., w tym w województwie mazowieckim 32 wnioski na kwotę  14,9 mln zł.

więcej informacji:

http://poig.parp.gov.pl/index/more/23591

lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w 2011r.:

http://poig.parp.gov.pl/index/index/910

 

Nabór na ekspertów w ramach PO IG dla Działania 8.1

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o wpisanie na listę ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" w terminie do dnia 16 września 2011 r.

 

Zakończenie naboru wniosków do Działania 8.1 POIG

Uprzejmie informujemy, że w ramach naboru wniosków na konkurs do Działania 8.1 PO IG przeprowadzonego w dniach od 9 maja 2011 r. do 3 czerwca 2011 r. w całej Polsce złożonych zostało 1398 wniosków o dofinansowanie, a w samym woj. mazowieckim 418.

 

Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG konkurs w roku 2011r.

Uprzejmie informujemy, iż dnia 9 maja br. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, który potrwa do dnia 3 czerwca br. Prosimy pamiętać, iż w tym roku w dniu zamknięcia naboru, tj. 3 czerwca br., wnioski można składać poprzez generator tylko do godziny 15:00. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie https://poig81.parp.gov.pl

Dokumentacja do działania znajduje się pod adresem:
 
Więcej informacji dotyczących naboru znajduje pod adresem:  
 
 

Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG konkurs w roku 2011

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów  w ramach Działania 8.1„Wspieranie działalności gospodarczej  w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.
 
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 9 maja 2011 r. do 3 czerwca 2011 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 15:00.
 
 

Działanie 8.1 POIG – rozstrzygnięcie konkursu - I runda w 2010 r.

Uprzejmie informujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamieszczono listę wniosków rekomendowanych przez Instytucję Zarządzającą do dofinansowania w ramach I rundy w 2010 roku w Działaniu 8.1 PO IG. Do otrzymania dofinansowania rekomendowano 160 wniosków na łączną kwotę 74,7 mln zł, w tym w województwie mazowieckim 44 wnioski na kwotę 19,9 mln zł.

 
więcej informacji:
 
lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy w 2010 r.:
 
 
Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Informujmy, iż 6 grudnia br. została podpisana nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jedną z ważniejszych zmian jest zmiana procedury odwoławczej, która będzie obowiązywać dla konkursów ogłaszanych po 1 stycznia 2011 r.

Poniżej link do dokumentu wraz z opisem zmian.

http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/
Strony/Aktualizacja_SzOP_POIG_061210.aspx

 

 

 

« poprzednia strona   następna strona »

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.