Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Nawigacja:

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na I konkurs w ramach Działania 6.1 PO IG w 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 31 lipca 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożonych zostało 1649 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości  559 948 779,58 PLN.

                                                                     

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/34671

Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl

w terminie od 15 do 31 lipca 2013 r.

w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

Powyższe terminy mogą ulec przesunięciu.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/33808

 

  • data: 2013-06-28
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP - dodatkowe wytyczne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że doprecyzowana została instrukcja dotycząca wypełniania pkt 11 Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MSP (przypis 4a). Podczas określania statusu przedsiębiorcy należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 

Za „przedsiębiorstwa powiązane przez osoby fizyczne” uważa się przedsiębiorstwa pozostające we wskazanym powyżej związku (spełniającym kryteria z pkt 5 oświadczenia)
z innymi przedsiębiorstwami za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych, jeżeli przedsiębiorstwa te wykonują swoją działalność lub część swojej działalności na tym samym odpowiadającym rynku lub rynku pokrewnym. Chodzi tu o sytuacje w których formalnie brak jest powiązań pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, jednak za względu na osoby fizyczne działające zarówno w jedynym jak i drugim badanym przedsiębiorstwie, występuje możliwość silnego oddziaływania pomiędzy tymi przedsiębiorstwami.

Sytuacja taka ma miejsce przy przedsiębiorstwach które wzajemnie nie posiadają w sobie udziałów, akcji lub zawartych innych porozumień skutkujących powstaniem formalnej zależności powiązania. Przedsiębiorstwa takie są jednak powiązane przez osoby fizyczne,
o ile te osoby fizyczne zarówno w jednym jak i drugim przedsiębiorstwie posiadają możliwość sprawowania nad nimi kontroli (wg. warunków związania z pkt 5 oświadczenia), przy czym przedsiębiorstwa te muszą dodatkowo działać na tym samym właściwym rynku lub rynkach pokrewnych.

 

Badając możliwość wystąpienia powiązania przedsiębiorstw poprzez osoby fizyczne działające wspólnie należy także wziąć pod uwagę relacje, które zachodzą pomiędzy tymi osobami fizycznymi, a które mogą wskazywać, iż osoby te reprezentują ten sam interes gospodarczy. W szczególności, należy mieć na względzie, czy osoby takie działając razem mogą wywierać dominujący wpływ na badane przedsiębiorstwa, czy przedsiębiorstwa podejmują wspólne działania gospodarcze i czy ich działalność się wzajemnie uzupełnia.
Za istnieniem tych powiązań mogą przemawiać np.:

- wspólna klientela,

- brak wyodrębnienia finansowego,

- wspólne użytkowanie bazy logistycznej np. zajmowanie tego samego budynku (lokalu), środków transportu,

- wspólny sposób prowadzenia biznesu,

- korzystanie z tych samych kanałów dystrybucji,

- usytuowanie na komplementarnych etapach cyklu produkcyjnego, bycie zleceniodawcą/zleceniobiorcą lub korzystanie z usług drugiego przedsiębiorstwa, serwisowanie, reklamowanie jego produktów lub usług, przekazywanie drugiemu przedsiębiorstwu środków trwałych w użytkowanie, wynajem nieruchomości,

- wspólna strona internetowa – z jej treści może również wynikać, iż przedsiębiorcy prowadzą wspólną działalność,

  - wspólni pracownicy.

Należy też zwrócić uwagę, że do wystąpienia „powiązania przedsiębiorstw poprzez osoby fizyczne” oprócz spełnienia powyżej wskazanych przesłanek dotyczących możliwości oddziaływania osób fizycznych na badane przedsiębiorstwa, musi również występować zbieżność rynków na którym działają te przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa te muszą działać na tym samym rynku lub rynku pokrewnym.

Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na poziomie upstream lub downstream w stosunku do odpowiedniego rynku.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wytycznych przy wypełnianiu Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP, w celu prawidłowego określenia statusu Państwa przedsiębiorstwa.

  • data: 2013-06-20
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - działanie 6.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2012 roku dla działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1267

 

Zakończenie naboru do działania 6.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków prowadzony do działania 6.1 PO IG w ramach III rundy aplikacyjnej w 2012 roku został zamknięty 16 listopada 2012 roku o godz. 16.30. Do momentu zamknięcia naboru w ramach działania 6.1 PO IG wpłynęły 603 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 108 795 985,39 PLN.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/29842

Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2012 - III runda

Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2012 - III runda

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkursu projektów w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl

w 29 października do 16 listopada 2012 r. 

w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/29080

  • data: 2012-10-15

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 6.1 PO IG – 24 października 2012 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 6.1 „Paszport do eksportu" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarki

Rejestracja uczestników prowadzona będzie do 24 października 2012 r. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Termin: 24 października 2012 r.
Miejsce: Golden Floor Atrium, al. Jana Pawła II 27, sala F

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/28946

Zamknięcie naboru wniosków prowadzonego do działania 6.1 POIG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2012 roku

Zamknięcie naboru wniosków prowadzonego do działania 6.1 POIG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2012 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków prowadzony do działania 6.1 POIG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2012 roku został zamknięty 24 sierpnia 2012 roku o godz. 16.30.

Do momentu zamknięcia naboru w ramach działania 6.1 POIG wpłynęły 392 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 70 158 627,06 PLN.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/28477

 

  • data: 2012-08-28

Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2012 - II runda

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkursu projektów w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie od 6 sierpnia do 24 sierpnia 2012 r. w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/28124

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 6.1 PO IG – 25.VII.2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 6.1 „Paszport do eksportu" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarki

Rejestracja uczestników prowadzona będzie do 24 lipca 2012 r. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Termin: 25 lipca 2012 r.

Miejsce: Golden Floor Atrium, ul. Jana Pawła 27, sala F

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/27939

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 6.1 PO IG - 30.V.2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 6.1 „Paszport do eksportu" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarki.

Rejestracja uczestników prowadzona będzie do 28 maja 2012 r. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Termin: 30 maja 2012 r.
Miejsce: Golden Floor Atrium, ul. Jana Pawła 27, sala F
Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/27122

Zamknięcie naboru wniosków prowadzonego do działania 6.1 POIG w ramach I rundy aplikacyjnej w 2012 roku

Zamknięcie naboru wniosków prowadzonego do działania 6.1 POIG w ramach I rundy aplikacyjnej w 2012 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków prowadzony do działania 6.1 POIG w ramach I rundy aplikacyjnej w 2012 roku został zamknięty 22 czerwca 2012 roku o godz. 16.30.

Do momentu zamknięcia naboru w ramach działania 6.1 POIG wpłynęło 533 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 93 998 579,55 PLN.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/27687

 

  • data: 2012-06-25

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - działanie 6.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę nr 8 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2011 dla Etapu II działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1267

Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2012 - I runda

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkursu projektów w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie od 4 czerwca do 22 czerwca 2012 r. W dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/27129

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - działanie 6.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę nr 6 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2011 dla Etapu II działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1267

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - działanie 6.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę nr 5 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2011 dla Etapu II działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1267

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I etapu III rundy działania 6.1 POIG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy aplikacyjnej w roku 2011 dla I Etapu działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Listy rankingowe projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w 2011 r. dla II etapu działania 6.1 POIG

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę nr 3 i 4 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2011 dla Etapu II działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/25454

 

Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków prowadzonego do II etapu działania 6.1 POIG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2011 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków prowadzony do II etapu działania 6.1 POIG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2011 roku został zamknięty 2 stycznia 2012 roku o godz. 16.30.

Do momentu zamknięcia naboru w ramach II etapu działania 6.1 POIG wpłynęło 518 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 88 340 988,63 PLN.

Więcej : http://poig.parp.gov.pl/index/more/24620

 

Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków prowadzonego do II etapu działania 6.1 POIG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka informuje, iż zakończenie naboru wniosków do II etapu Działania 6.1 zostaje przedłużone do 2 stycznia 2012 r. do godz. 16.30.

Więcej : http://poig.parp.gov.pl/index/more/24567

 

Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2011 dla działania 6.1 PO IG

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na swojej stronie internetowej prezentuje zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą listę rankingową projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej dla Działania 6.1 „Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

 

Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków prowadzonego do I etapu działania 6.1 POIG w ramach III rundy aplikacyjnej w 2011 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca działanie 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu przeprowadzania konkursu informuje, iż nabór wniosków w ramach III rundy aplikacyjnej w 2011 r. na realizację I etapu „Opracowanie Planu rozwoju eksportu” zostanie zamknięty 21 października 2011 r.

Rejestracji wniosku można dokonać w Generatorze Wniosków do 21 października 2011 r. do godziny 16:30.

 

Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2011 - III runda dla I etapu

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U.. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), ogłasza III rundę aplikacyją konkursu projektów na realizację I etapu  (przygotowanie Planu rozwoju eksportu) w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl
 
w terminie od 17 października 2011 r. do 4 listopada 2011 r.,
w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.
 
a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.
 
 

Lista wniosków zatwierdzona do dofinansowania w ramach I rundy 2011 r. - działanie 6.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy aplikacyjnej w roku 2011 dla działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Lista Wniosków zatwierdzonych do dofinansowania znajduje się tutaj.

Więcej:  http://poig.parp.gov.pl/index/more/22622 

 

Komunikat w sprawie naboru wniosków prowadzonego do I etapu działania 6.1 POIG

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca działanie 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu przeprowadzania konkursu informuje, iż nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej w 2011 r. na realizację I etapu „Opracowanie Planu rozwoju eksportu” zostanie zamknięty 29 czerwca 2011 r. Rejestracji wniosku można dokonać w Generatorze Wniosków do 29 czerwca 2011 r. do godziny 23:59.

Zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu przeprowadzania konkursu „PARP prowadzi bieżący monitoring wartości  przyjmowanych projektów w celu określenia maksymalnej możliwej do przyjęcia liczby projektów dla alokacji na daną rundę. Po osiągnięciu poziomu 100 % alokacji przewidzianej na daną rundę, PARP poinformuje na stronie internetowej http://www.parp.gov.pl z wyprzedzeniem 2 dni roboczych o dacie zamknięcia naboru wniosków. Data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.

W związku z powyższym, oraz wobec faktu, że łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków na realizację I etapu osiągnęła w dniu 27 czerwca 2011 r. poziom 100% alokacji (1 500 000,00 zł) nabór wniosków na realizację I etapu „Opracowanie Planu rozwoju eksportu” zostanie zamknięty 29 czerwca 2011 r. o godzinie 23:59.

Więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/21975

 

Nabór wniosków do działania 6.1 PO IG - II runda 2011

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym
na stronie http://www.parp.gov.pl
 
dla projektów na realizację I etapu (przygotowanie Planu rozwoju eksportu):
w terminie od 20 czerwca 2011 r. do 8 lipca 2011 r.
 
dla projektów na realizację II etapu (wdrożenie Planu rozwoju eksportu):
w terminie od 20 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
 
a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.
 
 

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.