Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

  • Aktualności
  • Aktualności
Fundacja MSP w Warszawie zatrudni Młodszych specjalistów/specjalistów ds. archiwizacji

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Do głównych zadań należeć będzie:

- archiwizowanie dokumentacji;

- prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej programów;

- prowadzenie właściwych rejestrów;

- obsługa baz danych.

1.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1.1. konieczne:

- wykształcenie wyższe;

- umiejętności analityczne i organizacji pracy;

- umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office;

- dokładność, komunikatywność, skrupulatność, rzetelność, staranność;

- umiejętność pracy w zespole;

- umiejętności obsługi urządzeń biurowych (faks, kserokopiarka, skaner).

1.2. pożądane:

- doświadczenie w zakresie archiwizacji;

- znajomość ustawy archiwalnej;

- znajomość zagadnień związanych z funduszami UE;

- mile widziane ukończone studia archiwistyczne.

2.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Termin składania dokumentów: 18-09-2015 r.

5. Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mail: ryszard.orlinski@fund.org.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „praca –  archiwizacja.

6. Inne informacje:

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jedynie z wybranymi kandydatami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

« wstecz

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.