Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

 • Aktualności
 • Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Działanie 8.1 POIG – rozstrzygnięcie konkursu - I runda w 2010 r.

  Działanie 8.1 POIG – rozstrzygnięcie konkursu - I runda w 2010 r.

  2011.03.25
  Uprzejmie informujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG).
 • Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - rok 2011

  Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - rok 2011

  2011.03.22
  POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłasza konkurs projektów w ramach
  Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.
  Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć od 4 kwietnia 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r.
 • Lista rankingowa projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy w 2010 r. do działania 1.4 PO IG

  Lista rankingowa projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy w 2010 r. do działania 1.4 PO IG

  2011.03.02
  Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP zamieszczono Listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy w 2010 r. dla Działania 1.4 PO IG. Do otrzymania dofinansowania na terytorium całego kraju rekomendowano 101 wniosków.
  Mając na uwadze znaczną ilość pozytywnych merytorycznie wniosków o dofinansowanie oraz dostępną w konkursie alokację do otrzymania wsparcia zostały rekomendowane projekty, które na etapie oceny merytorycznej uzyskały co najmniej 84,67 pkt.
 • Spotkanie informacyjne dotyczące działania 1.4 PO IG

  Spotkanie informacyjne dotyczące działania 1.4 PO IG

  2011.02.17
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 1.4 „Wsparcie projektów celowych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spotkanie odbędzie się dnia 28 lutego 2011 r.
  w Warszawie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja uczestników będzie prowadzona do dnia 24 lutego 2011 r. Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej PARP.

Stronicowanie

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.