Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

 • Ogłoszenie o rekrutacji
 • Ogłoszenie o rekrutacji
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszego Specjalisty/Specjalistki w Wydziale ds. Monitoringu Specjalisty/Specjalistki w Wydziale ds. Monitoringu

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Młodszego Specjalisty/Specjalistki w Wydziale ds. Monitoringu

         Specjalisty/Specjalistki w Wydziale ds. Monitoringu

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań mających na celu monitorowanie poprawności realizacji projektów i realizacji umów POIG.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

niezbędne :

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania pożądane:

 

 • doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli na miejscu realizacji projektów i w siedzibie beneficjentów w zakresie programów pomocowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • prawo jazdy kat. B,
 • gotowość do wyjazdów,
 • umiejętność sporządzania tekstów analitycznych i raportów,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość standardów i zasad prowadzenia audytów i kontroli,
 • szkolenia lub inne formy udokumentowania wiedzy w zakresie funduszy UE,
 • studia podyplomowe lub inne formy udokumentowanej wiedzy w zakresie rachunkowości i finansów, audytu i kontroli,
 •  znajomość języka obcego.

  

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Termin składania dokumentów: 19 -04-2016 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

 

lub

 

na adres e-mail: marta.talmont@fund.org.pl

 

Z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości „rekrutacja Wydział ds. Monitoringu”

 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszego Specjalisty/Specjalistki w Wydziale ds. Monitoringu Specjalisty/Specjalistki w Wydziale ds. Monitoringu

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Młodszego Specjalisty/Specjalistki w Wydziale ds. Monitoringu

         Specjalisty/Specjalistki w Wydziale ds. Monitoringu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań mających na celu monitorowanie poprawności realizacji projektów i realizacji umów POIG.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne :

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania:

 

 • doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli na miejscu realizacji projektów i w siedzibie beneficjentów w zakresie programów pomocowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • prawo jazdy kat. B,
 • gotowość do wyjazdów,
 • umiejętność sporządzania tekstów analitycznych i raportów,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość standardów i zasad prowadzenia audytów i kontroli,
 • szkolenia lub inne formy udokumentowania wiedzy w zakresie funduszy UE,
 • studia podyplomowe lub inne formy udokumentowanej wiedzy w zakresie rachunkowości i finansów, audytu i kontroli,
 •  znajomość języka obcego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów: 07 -08-2015 r.

Miejsce składania dokumentów:

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

lub

na adres e-mail: marta.talmont@fund.org.pl

Z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości „rekrutacja Wydział ds. Monitoringu”
 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie zatrudni młodszego specjalistę/specjalistę ds. rozliczania

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie zatrudni

młodszego specjalistę/specjalistę ds. rozliczania

(Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) w zakresie kontroli merytorycznej umów o dofinansowanie.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

młodszego specjalisty/specjalisty ds. rozliczania

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Do głównych zadań należeć będzie:

- przyjmowanie i kontrola merytoryczna wniosków o płatność Beneficjentów;

- sprawdzanie zgodności wniosków z zawartymi umowami o dofinansowanie;

- przygotowywanie merytorycznej rekomendacji wypłat;

- prowadzenie właściwych rejestrów;

- obsługa baz danych;

- archiwizowanie dokumentów w zakresie prac wydziału.

1.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1.1. konieczne:

- ukończone studia wyższe (preferowane ekonomiczne lub  prawnicze);

- chęć do ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie funduszy UE;

- bardzo dobra organizacja pracy;

- umiejętność analitycznego myślenia;

- umiejętność logicznego redagowania tekstów;

- umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office;

- dokładność, komunikatywność, skrupulatność, rzetelność, staranność;

- umiejętność pracy w zespole.

1.2. pożądane:

- znajomość zagadnień związanych z funduszami UE;

- doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi programów wsparcia UE;

- studia podyplomowe lub inne formy udokumentowanej wiedzy w zakresie rachunkowości
i finansów.

2.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Termin składania dokumentów: 10-06-2015 r.

5. Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mail: marta.warecka@fund.org.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „praca –  rozliczanie.

6. Inne informacje:

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jedynie z wybranymi kandydatami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszego Specjalisty/Specjalistki w Wydziale ds. Monitoringu Specjalisty/Specjalistki w Wydziale ds. Monitoringu

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Młodszego Specjalisty/Specjalistki w Wydziale ds. Monitoringu

         Specjalisty/Specjalistki w Wydziale ds. Monitoringu

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań mających na celu monitorowanie poprawności realizacji projektów i realizacji umów POIG.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

niezbędne :

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania:

 

 • doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli na miejscu realizacji projektów i w siedzibie beneficjentów w zakresie programów pomocowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • prawo jazdy kat. B,
 • gotowość do wyjazdów,
 • umiejętność sporządzania tekstów analitycznych i raportów,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość standardów i zasad prowadzenia audytów i kontroli,
 • szkolenia lub inne formy udokumentowania wiedzy w zakresie funduszy UE,
 • studia podyplomowe lub inne formy udokumentowanej wiedzy w zakresie rachunkowości i finansów, audytu i kontroli,
 •  znajomość języka obcego.

  

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Termin składania dokumentów: 17 -04-2015 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

lub

na adres e-mail: marta.talmont@fund.org.pl

 

Z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości „rekrutacja Wydział ds. Monitoringu”
 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie zatrudni młodszego specjalisty/specjalisty ds. rozliczania

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie zatrudni

młodszego specjalisty/specjalisty ds. rozliczania

(Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) w zakresie kontroli merytorycznej umów o dofinansowanie.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

młodszego specjalisty/specjalisty ds. rozliczania

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Do głównych zadań należeć będzie:

- przyjmowanie i kontrola merytoryczna wniosków o płatność Beneficjentów;

- sprawdzanie zgodności wniosków z zawartymi umowami o dofinansowanie;

- przygotowywanie merytorycznej rekomendacji wypłat;

- prowadzenie właściwych rejestrów;

- obsługa baz danych;

- archiwizowanie dokumentów w zakresie prac wydziału.

1.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1.1. konieczne:

- ukończone studia wyższe (preferowane ekonomiczne lub  prawnicze);

- chęć do ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie funduszy UE;

- bardzo dobra organizacja pracy;

- umiejętność analitycznego myślenia;

- umiejętność logicznego redagowania tekstów;

- umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office;

- dokładność, komunikatywność, skrupulatność, rzetelność, staranność;

- umiejętność pracy w zespole.

1.2. pożądane:

- znajomość zagadnień związanych z funduszami UE;

- doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi programów wsparcia UE;

- studia podyplomowe lub inne formy udokumentowanej wiedzy w zakresie rachunkowości
i finansów.

2.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Termin składania dokumentów: 27-02-2015 r.

5. Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mail: marta.warecka@fund.org.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „praca –  rozliczanie.

6. Inne informacje:

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jedynie z wybranymi kandydatami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalisty/Specjalistki ds. Informatyki w Wydziale ds. Monitoringu

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty/Specjalistki ds. Informatyki w Wydziale ds. Monitoringu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań mających na celu monitorowanie poprawności realizacji projektów i realizacji umów POIG.

1.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1.1. niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość języka zapytań do baz danych SQL
 • podstawowa znajomość technologii web (PHP, JS, JAVA, Python lub inne)
 • podstawowa wiedza z zakresu technologii elektronicznej wymiany danych w systemach b2b (znajomość pojęć tj.: API, REST, SOAP lub analogicznych)
 • podstawowa wiedza z zakresu systemów grupy Microsoft lub Linux.

1.2. pozostałe wymagania:

 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • prawo jazdy kat. B,
 • gotowość do częstych wyjazdów,
 • umiejętność sporządzania tekstów analitycznych i raportów,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole
 • chęć samodoskonalenia

1.3. dodatkowymi atutami będą:

 

 • znajomość standardów i zasad prowadzenia audytów i kontroli,
 • szkolenia lub inne formy udokumentowania wiedzy w zakresie funduszy UE,
 • studia podyplomowe lub inne formy udokumentowanej wiedzy w zakresie rachunkowości i finansów, audytu i kontroli.
 • dobra znajomość języka angielskiego.

2.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów: 02 -02-2015

3.Miejsce składania dokumentów:

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

lub

na adres e-mail: marta.talmont@fund.org.pl

 

Z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości. „Specjalista/Specjalistka  ds. Informatyki Wydziale ds. Monitoringu

4.Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie zatrudni młodszych specjalistów/specjalistów ds. aneksowania

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie zatrudni

młodszych specjalistów/specjalistów ds. aneksowania

(Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) w zakresie wprowadzania zmian do umów o dofinansowanie.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

młodszego specjalisty/specjalisty ds. aneksowania

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Do głównych zadań należeć będzie:

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków Beneficjenta dotyczących zmian w umowie o dofinansowanie;

- przygotowywanie i podpisywanie aneksów do umów o dofinansowanie;

- przyjmowanie do wiadomości zmian w umowie niewymagających sporządzania aneksu;

- realizacja działań w przypadku ewentualnej konieczności rozwiązania umowy;

- przygotowywanie korygujących zaświadczeń de minimis;

- prowadzenie właściwych rejestrów;

- obsługa baz danych;

- archiwizowanie dokumentów w zakresie prac wydziału.

1.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1.1. konieczne:

- ukończone studia wyższe (preferowane ekonomiczne lub  prawnicze);

- dokładność, chęć do ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie funduszy UE;

- umiejętność analitycznego myślenia;

- umiejętność logicznego redagowania tekstów;

- umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office;

- dokładność, komunikatywność, skrupulatność, rzetelność, staranność;

- umiejętność pracy w zespole.

1.2. pożądane:

- znajomość zagadnień związanych z funduszami UE;

- doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi programów wsparcia UE.

2.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Termin składania dokumentów: 27-02-2015 r.

5. Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mail: ryszard.orlinski@fund.org.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „praca –  aneksowanie.

6. Inne informacje:

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jedynie z wybranymi kandydatami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie zatrudni młodszych specjalistów/specjalistów ds. archiwizacji

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie zatrudni

młodszych specjalistów/specjalistów ds. archiwizacji

(Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

młodszego specjalisty/specjalisty ds. archiwizacji

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Do głównych zadań należeć będzie:

- archiwizowanie dokumentacji;

- prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej programów;

- prowadzenie właściwych rejestrów;

- obsługa baz danych.

1.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1.1. konieczne:

- wykształcenie wyższe;

- umiejętności analityczne i organizacji pracy;

- umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office;

- dokładność, komunikatywność, skrupulatność, rzetelność, staranność;

- umiejętność pracy w zespole;

- umiejętności obsługi urządzeń biurowych (faks, kserokopiarka, skaner).

1.2. pożądane:

- doświadczenie w zakresie archiwizacji;

- znajomość ustawy archiwalnej;

- znajomość zagadnień związanych z funduszami UE;

- mile widziane ukończone studia archiwistyczne.

 

2.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- życiorys i list motywacyjny zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Termin składania dokumentów: 27-02-2015 r.

5. Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mail: ryszard.orlinski@fund.org.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „praca –  archiwizacja.

6. Inne informacje:

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jedynie z wybranymi kandydatami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.