Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

  • Działania PO IG
  • Działania PO IG

Działanie 1.4-4.1 "Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"

Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”

Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”

Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

Działanie 5.1 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”

Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”

Działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności”

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

Działanie 8.1 „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Poddziałanie 5.4.1 "Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej" 

Poddziałanie 5.4.2 „Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej”

Pilotaż "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku". 

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.