Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Pilotażu wynosi: 147 454 921 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  616 184 623  PLN.   

Poziom i wysokość wsparcia:

Łączna wartość całego projektu nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 milionów euro.

Kwota wsparcia nie może przekroczyć 20 mln PLN dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Intensywność wsparcia dla wydatków inwestycyjnych nie może przekroczyć wielkości określonych w mapie pomocy regionalnej oraz nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi 4 mln PLN

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.