Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zaprasza do składania ofert

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące usługi transmisji on-line przebiegu spotkania informacyjnego organizowanego dla potencjalnych Beneficjentów działania 8.2. 

Zapytanie ofertowe

w sprawie usługi transmisji on-line przebiegu spotkania informacyjnego

organizowanego dla potencjalnych Beneficjentów działania  8.2 PO IG.

  • data: 2014-01-09
Fundacja MSP zaprasza do składania ofert.

Zapytanie ofertowe

w sprawie usługi transmicji on-line przebiegu spotkań informacyjnych
organizowanych dla potencjalnych Beneficjentów działań 8.1 I 8.2 PO IG.

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące usługi transmisji on-line przebiegu spotkań informacyjnych dla potencjalnych Beneficjentów działań 8.1. i 8.1 PO IG.

Zapytanie ofertowe

w sprawie wynajmu sal szkoleniowych wraz z usługą cateringową
na potrzeby organizacji 2 spotkań informacyjnych dla potencjalnych Beneficjentów 8.1 i 8.2 PO IG.

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal szkoleniowych wraz z usługą cateringową na potrzeby organizacji 2 spotkań informacyjnych dla potencjalnych Beneficjentów 8.1 I 8.2 PO IG.

Zapytanie ofertowe

w sprawie usługi cateringowejna cykl szkoleń i spotkań informacyjnych
organizowanych dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów PO IG.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smoczej 27 składa zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej na cykl szkoleń i spotkań informacyjnych dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów PO IG.

 

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.