Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

Bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone Poddziałaniu 5.4.1 PO IG: „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

Szanowni Państwo,

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone Poddziałaniu 5.4.1 PO IG: „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2013 r. w godz.: 10.00-13.00, w Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przy ul. Smoczej 27 w Warszawie.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 30.07.2013 r. do godz. 12.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer faks: 22-838-02-61 lub skan zgłoszenia na adres e-mail: joanna.dzielak@fund.org.pl. Przesłany formularz zgłoszeniowy powinien zawierać pieczątkę firmową, podpis oraz imienną pieczątkę uczestnika spotkania. W przypadku braku pieczątki imiennej wymagany jest czytelny podpis (pełne imię i nazwisko) uczestnika spotkania.

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 30.07.2013 r.

 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 31.07.2013 r.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Fundacji pod nr tel.
22-838-32-11 wew. 165.

 

Organizator spotkania:

 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa,

 tel./fax (22) 838 02 61,

 e-mail: biuro@fund.org.pl, www.fund.org.pl, www.rif.fund.org.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

 

Program spotkania pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy pobierz plik

bezpłatne spotkanie informacyjne

21 maja 2013 r. - bezpłatne spotkanie informacyjne dptyczące poddziałania 5.4.1 PO IG.

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Poddziałania 5.4.1 PO IG

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu oraz Polska Agencja   Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone Poddziałaniu:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 5.4.1
„Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 września 2012 r. w godz.: 10.00-14.40, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

 

Na spotkaniu omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące Poddziałania 5.4.1 PO IG, tj. zasady ubiegania się o wsparcie, kryteria oceny formalnej oraz kryteria oceny merytorycznej.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 19.09.2012 r. do godz. 14.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer faks: 22-838-02-61 lub skan zgłoszenia na adres e-mail: sylwia.serementa@fund.org.pl. Przesłany formularz zgłoszeniowy powinien zawierać pieczątkę firmową, podpis oraz imienną pieczątkę uczestnika spotkania. W przypadku braku pieczątki imiennej wymagany jest czytelny podpis (pełne imię
i nazwisko) uczestnika spotkania.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 19.09.2012 r.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora
na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 24.09.2012 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Fundacji pod numerem telefonu: 22-838-32-11 wew. 164.

 

Program spotkania pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy pobierz plik


Organizator spotkania:
FUNDACJA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa,
tel./faks: (22) 838 02 61,
e-mail: biuro@fund.org.pl,
www.rif.fund.org.pl, www.fund.org.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.