Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Poddziałania 5.4.1 PO IG wynosi 35 mln € (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkład krajowy).
Kwota wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej w zakresie wydatków, o których jest mowa w ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG 2007-2013, nie może być niższa niż 2 tysiące złotych, nie może również przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.