Regionalna Instytucja Finansująca - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Menu

Szczegółowe poddziały

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja:

Cel Poddziałania 5.4.1

Celem Podziałania 5.4.1 „„Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej” wsparcie projektów mających na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), w tym w szczególności  poza granicami kraju.
Dofinansowaniu w ramach Poddziałania 5.4.1 podlegać będą projekty mające na celu poprawę efektywności funkcjonowania rynku innowacji oraz przepływu rozwiązań innowacyjnych dzięki upowszechnianiu praktyki stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej.

Informacje o RIF

Błędy popełnianie we wnioskach

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.